Muszkieterowie Szpiku
NEVER GIVE UP!
Jak pomagamy?
Finansujemy leczenie m.in. nierefundowane np. chemioterapię nowotworów, operacje, lekarstwa, przeszczepy komórek macierzystych, specjalistyczne leczenie różnymi metodami itd. Pomagamy w codziennym leczeniu wielu dzieci i osób – w kosztach jakie muszą ponosić na leki, opatrunki, sprzęt medyczny, badania, rehabilitację – dzięki temu mogą pokonywać choroby.
Zakładamy subkonta na pomoc dzieciom i osobom chorym. Finansuje wyjazdy dzieci na leczenie za granicę. Gdy w Polsce wyczerpią się możliwości leczenia, terapia w Niemczech albo we Włoszech jest jedyną nadzieją na wyjście z choroby.

Nasz zespół tworzą Wolontariusze. Nie zatrudniamy osób, działamy w oparciu o pracę wolontariacką. Działamy na oddziałach onkologii w Krakowie, Szczecinie, Poznaniu i Gdańsku. Wśród osób, którym pomagamy są dzieci jak również osoby dorosłe.

Nasi Koordynatorzy pomagają w konsultacjach zagranicznych w Wielkiej Brytanii, Stanach Zjednoczonych oraz Niemczech. Współpracujemy z Psychologami, Tłumaczem Sądowym oraz Adwokatem, który w razie potrzeby pomaga naszym podopiecznym Pro-bono. 

Patronaty Honorowe