JEŚLI POTRZEBUJESZ POMOCY:

Napisz do nas na adres: muszkieterowieszpiku@gmail.com
Muszkieterowie udzielają pomocy dzieciom i osobom chorym, niepełnosprawnym lub dzieciom w innej trudnej sytuacji życiowej, dofinansowujemy leczenie, rehabilitację, zakup lekarstw, operacje, zakup sprzętu medycznego, itd. Zakładamy też bezpłatne subkonta.

Należy przesłać następujące dokumenty:
- list z opisem sytuacji zdrowotnej i rodzinnej oraz informacjami jaka pomoc jest potrzebna,
- orzeczenie o niepełnosprawności (jeśli posiada) lub zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia oraz kserokopie innych dokumentów poświadczające o sytuacji np. kserokopie kart ze szpitali, dokumentacji z leczenia, badań itp
- zdjęcia dziecka/osoby chorej,
- oświadczenie o zarobkach lub opinia z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji zdrowotnej i materialnej.

Po przesłaniu dokumentacji następuje weryfikacja i podjęcie decyzji pomocowej. Weryfikacja pozytywna oznacza otrzymanie hasła do zalogowania się i pobrani dokumentacji:

- wniosek o założenie subkonta –> pobierz 
- formularz zgody –> pobierz 
- treść apelu – historia dziecka/osoby chorej z opisem jaka pomoc jest potrzebna
- umowa świadczeń pomocy –> pobierz 
- regulamin świadczeń pomocy - subkonta –> pobierz 

Wypełnione i podpisane dokumenty należy przesłać na adres Muszkieterów Szpiku lub dostarczyć przedstawicielowi Zarządu.

W razie potrzeby zbiórki większej kwoty na prośbę rodziców/opiekunów Stowarzyszenie może także zgłosić zbiórkę na rzecz dziecka m. in. na portalu SIEPOMAGA – http://www.siepomaga.pl/ . Zgodnie z zasadami tego portalu zbiórki na Siepomaga są zgłaszane dla dziecka przez Organizacje.

(aktualizacja danych serwisu: 19/12/2017)