POLITYKA PRYWATNOŚCI

W związku z tym, że od 25 maja 2018 r. ma zastosowanie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), poniżej przesyłamy informacje dotyczące danych osobowych.

1. Informujemy, że Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Muszkieterowie Szpiku, organizacja pozarządowa, która wspiera dzieci z chorobami nowotworowymi oraz osoby niepełnosprawne i ich rodziny (ul. Niedziałkowskiego 6, 76-200 Słupsk; NIP: 8393186335 Regon: 365182461.

Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Niedziałkowskiego 6, 76-200 Słupsk lub drogą e-mailową pod adresem: muszkieterowieszpiku@gmail.com

2. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zadań statutowych Stowarzyszenia Muszkieterowie Szpiku, w szczególności w celu przekazywania informacji o realizowanych projektach, o organizowanych i promowanych wydarzeniach oraz w celach kontaktowych. Przetwarzanie danych odbywać się będzie także w celach prawno-księgowych.

Państwa dane osobowe będą przez nas przechowywane do momentu cofnięcia przez Państwa zgody na ich przetwarzanie lub zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, nie krócej jednak niż wymagają tego przepisy prawa.

3. Państwa dane osobowe będą udostępniane podmiotom i pracownikom współpracującym ze Stowarzyszeniem w zakresie realizacji projektów i instytucjom państwowym oraz urzędom upoważnionym z mocy prawa do ich otrzymania.

4. Podane przez Państwa dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom i nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji zleceń, w przypadku niepodania danych nie będzie możliwe wykonanie zlecenia.

6. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na przetwarzanie danych osobowych odesłanie stosownej informacji na adres e-mail: muszkieterowieszpiku@gmail.com

7. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia ewentualnej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8. Posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych, które Państwa dotyczą narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

9. Państwa dane osobowe nie będą zautomatyzowane ani nie będą podlegały profilowaniu.

Z praw wskazanych powyżej w pkt. 7 można skorzystać poprzez:

kontakt e-mailowy pod adresem: muszkieterowieszpiku@gmail.com

kontakt pisemny, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Stowarzyszenie Muszkieterowie Szpiku 76-200 Słupsk ul. Niedziałkowskiego 6.

10. W przypadku braku zgody na przesyłanie do Państwa wiadomości, od 25 maja 2018 nie będziemy mogli wysłać do Państwa żadnej korespondencji.

W przypadku chęci zgłoszenia braku zgody na wysyłanie korespondencji, prosimy o przesłanie odpowiedzi na e-maila muszkieterowieszpiku@gmail.com z treścią: BRAK ZGODY.

11. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.