Jak pomóc?

Dzieci, osoby chore na nowotwory opisane w zakładce PODOPIECZNI wymagają dalszego wsparcia, a wiele innych czeka na pomoc. Ty też możesz im pomóc…

Dokonując wpłaty na konto – pomagasz dzieciom, jak również wspierasz akcję „Uśmiech Dziecka” przeprowadzaną na dziecięcych oddziałach onkologicznych, hematologicznych i pedriatycznych  Dziękujemy!

Stowarzyszenie Muszkieterowie Szpiku

76-200 Słupsk ul. Niedziałkowskiego 6

mBank: 76 1140 2004 0000 3402 7708 6768 Tytułem: „Darowizna”

(Jest to konto główne Stowarzyszenia do wpłat darowizn)

Jeśli ktoś mógłby przekazać zabawki np. pluszami, kredki, malowanki, flamastry… Jeśli ktoś chciałby pomóc poprzez zrobienie paczki prosimy o kontakt na mail:muszkieterowieszpiku@gmail.com  – podamy adres wysyłki.

 SZYBKIE WPŁATY ON-LINE https://www.siepomaga.pl/muszkieterowieszpiku

Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.). 

Organizacja posiada zgodę Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na przeprowadzanie zbiórek publicznych nr. 2017/2175/OR
http://zbiorki.gov.pl/zbiorki/zbiorki/szczegoly-zbiorki.xhtml?zbiorka_nazwa=U%C5%9Bmiech%20Dziecka&v=-585052885683183514029724914349913932249251708912

v