TWOJA KREW RATUJE ŻYCIE!

Dlaczego warto zostać krwiodawcą i jak rozpocząć oddawanie krwi?

Krew jest lekiem, którego niczym nie można zastąpić. Podawana jest w stanach zagrożenia życia. Najnowocześniejsze i najbardziej skomplikowane zabiegi operacyjne nie byłyby możliwe do wykonania, gdyby nie było krwi. Jedynym źródłem krwi są zdrowi ludzie, którzy rozumieją, że oddanie krwi jest bezcenne. Oddając krew możesz sobie wyobrazić, że dzięki Twojemu cennemu darowi krwi czyjeś życie zostanie uratowane. Osoba, która otrzyma Twoją krew pozostanie nieznana, ale pamiętaj że ona też jest czyimś przyjacielem, rodzicem lub krewnym.

Jeżeli:

- jesteś osobą pełnoletnią, a nie przekroczyłeś 60-tego roku życia
-czujesz się zdrowy
-ważysz nie mniej niż 50 kg
-pragniesz pomóc drugiemu człowiekowi
-nie wystąpiły u Ciebie przyczyny powodujące dyskwalifikację czasową lub stałą ( przyczyny dyskwalifikacji czasowej i stałej - patrz niżej)

To:

-zjedz lekki, niskotłuszczowy posiłek
-wypij ok. 1 litra wody
-zabierz dokument ze zdjęciem i numerem PESEL, pozwalającym na stwierdzenie tożsamości
-zgłoś się do Rejestracji w siedzibie ORCK w Twojej miejscowości

 

Pamiętaj!

Nie narażaj na ryzyko zakażenia groźnymi czynnikami zakaźnymi pacjentów leczonych krwią, jeżeli przez ryzykowne zachowania sam/a naraziłeś się na to niebezpieczeństwo.

Oddana przez Ciebie krew zostanie zbadana, aby stwierdzić, czy jesteś zakażony/a wirusem HIV, wirusem zapalenia watroby typu B (HBV), wirusem zapalenia wątroby typu C (HCV) lub krętkiem bladym (wywołujacym kiłe).

Jeżeli test wypadnie dodatnio, krew nie zostanie wydana do lecznictwa. Jednak pomiędzy momentem zakażenia a mozliwością wykrycia o drogą badań laboratoryjnych upływa pewien czas zwany okienkiem diagnostycznym; krew pobrana w tym okresie może być źródłem zakażenia, chociaż testy laboratoryjne są jeszcze ujemne.

 

Dyskwalifikacja czasowaZażywanie aspiryny lub innych leków z kwasem acetylosalicylowym – 5 dni od ostatniego zażyciaSzczepienia - czas uzależniony od rodzaju podjętej szczepionki ale:
- szczepionka WZW typ B - 7 dni
- szczepionka WZW typ A, - 48 godzin
(jeżeli nie było ekspozycji na zakażenie)7 dni po usunięciu zęba, leczeniu kanałowym, 24 godziny po leczeniu zęba, wypełnieniu oraz wizycie u higienistki stomatologicznejGrypa, infekcje grypopodobne, gorączka powyżej 380C, zażywanie antybiotyku - 2 tygodnie od zakończenia leczeniaPobyt w krajach, w których istnieje możliwość zakażenia wirusem Zachodniego Nilu - 28 dniPo wykonaniu tatuażu, kolczykowania – 4 miesiące dyskwalifikacjiZabieg operacyjny, badanie endoskopowe, gastroskopia, endoskopia, artroskopia - dyskwalifikacja na okres 6 miesięcyW okresie ciąży, karmienia i 6 miesięcy po porodzie nie możesz oddawać krwiPobyt w zakładzie karnym, domu poprawczym, areszcie - 6 miesięcy po opuszczeniuOkres odczulania w alergiiPobyt w krajach o wysokiej zachorowalności na AIDS( np. Afryka Środkowa i Zachodnia, Tajlandia)- 6 miesięcy od powrotu6 miesięcy po przetoczeniu krwi i jej składników.Bliski kontakt (zwłaszcza w warunkach domowych) z chorym na WZW typ B dyskwalifikuje na okres 6 miesięcy.Pobyt w krajach, w których istnieje ryzyko zarażenia malarią - 12 miesięcyLeki – w zależności od rodzaju leku i schorzenia.Okres miesiączki i 3 dni po zakończeniuRyzykowne zachowania – kontakty seksualne z osobami z grup ryzykaRyzyko stwarzają:wcześniej lub aktualnie stosowane narkotyki w postaci zastrzyków.kontakty seksualne z osobami stosującymi narkotyki w postaci zastrzyków.kontakty seksualne z wieloma partnerkami/partnerami.kontakty seksualne z partnerem/partnerką, których znasz od niedawna.kontakty seksualne w celu zarobkowym.kontakty seksualne z osobami, u których testy w kierunku AIDS, kiły lub żółtaczki zakaźnej B lub C wypadły dodatnio.nadużywanie alkoholu, stosowanie substancji psychoaktywnych.

Na stałe dyskwalifikują:

1. Choroby zakaźne:
- żółtaczka zakaźna (WZW B, WZWC ), a także przebycie w przeszłości żółtaczki o niejasnej przyczynie,
- HTLV, malaria, babeszjoza, leiszmanioza, gorączka Chagasa (Trypanosoma cruzi),ozena, promienica, tularemia,Kala Azar (leiszmanioza trzewna),przewlekła postać gorączki Q, kiła. Gabczaste zwyrodnienie mózgu – TSE (np. Choroba Creutzfelda-Jakoba)

2. Doraźne choroby:
układu krążenia, np.: wady serca, niewydolność krążenia, choroba wieńcowa, znacznego stopnia miażdżyca, stan po zawale mięśnia sercowego, zaburzenia rytmu serca)układu nerwowego np. padaczka, choroby psychiczneukładu pokarmowegoukładu oddechowego, np. astmaukładu moczowo-płciowego i nerekukładu immunologicznegoukładu endokrynnego, Np.: cukrzyca, choroby tarczycy choroby metabolicznechoroby krwi i układu krwiotwórczegochoroby skóry np. łuszczyca, sclerodermiachoroby układowe np. kolagenozynowotwory złośliwe,
3. Alkoholizm i lekomania
4. Nosicielstwo wirusa HIV oraz zespół nabytego upośledzenia odporności (AIDS),
5. Przebycie przeszczepu rogówki, opony twardej, leczenie preparatami uzyskanymi z ludzkich przysadek (hormonem wzrostu), leczenie bezpłodności w latach 1965-1985 zastrzykami hormonów,
6. Przebywanie o okresie od 01.01.1980 r. do 31.12.1996 r. łącznie przez 6 m-cy lub dłużej w Wielkiej Brytanii, Francji, Irlandii, transfuzje krwi lub jej składników wykonane na terenie Wielkiej Brytanii, Francji, Irlandii po 01.01.1980 r.,
7. Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane używaniem substancji psychotropowych,
8. Każdy przypadek stosowania domięśniowo lub dożylnie leków, które nie zostały przepisane przez lekarza.