Walne Zebranie

Nadzwyczajne Walne Zebranie w dniu 05.11.2021 w Siedzibie Stowarzyszenia

przy ul. Niedzialkowskiego w Słupsku na godzine 12sta.